Arbeider i uniform med en mobiltelefon i hånden

Fremtidens logistikkløsning for bygg- og anleggsplasser

Satbox logo

SATBOX er en uavhengig aktør i bygg og anleggsbransjen, og er et naturlig valg for alle aktører som vil effektivisere drift med optimale logistikk-løsninger.

Våre container-løsninger er automatiserte, sikre og lett tilgjengelige for alle som er gitt tilgang. Systemet gir til enhver tid brukere en full oversikt over hva som er i bruk av verktøy, og hva som til enhver tid er tilgjengelig av materiell i systemet.

SATBOX løsning

Satbox gir deg full kontroll på forbruksmateriell og verktøy gjennom en kombinasjon av hardware og software:

 • Stålskap med elektronisk lås til materiell og utstyr
 • Lagerbeholdning i sanntid gjennom tellevekter i alle skap
 • Kontroll på verdifullt utstyr gjennom RFID-teknologi* i utvalgte skap
 • Elektronikk-kort i hvert enkelt skap gjør at skapkombinasjoner enkelt kan tilpasses endrede behov i forhold til fremdriftsprosessen i prosjektet.
 • Et overordnet IT-system sørger for automatisk bestilling av varer, lagerstatistikk, fakturering, administrering av utstyrsutleie mm.
 • Gjennom systemet kan det legges premisser for hvem som har tilgang til hva,
  ut fra ansettelsesforhold, kompetanse, stilling mm.

Tilgang via byggekort og app

SATBOX gir brukerne av systemet en god opplevelse gjennom enkelt å få tilgang til materiell og utstyr gjennom sitt byggekort. Systemet veileder brukeren på valgt språk på skjermer over skapene. Gjennom en telefon-app kan brukeren enkelt sjekke tilgjengelighet på verktøy og maskiner, samt forespørre dette om ønsket verktøy ikke er ledig for øyeblikket. Ved å sikre at nødvendig forbruksmateriell alltid er på plass, unngås spontane innkjøpsturer og det tidstap dette medfører.

Softwaren i systemet gir brukeren:
Tilgang på brukermanualer og annen info vedr det som hentes ut.
Tilgang på nødvendig HMS-dokumentasjon

Sikker og effektiv innkjøpsprosess

SATBOX gjør innkjøpsprosessen i prosjektet sikrere og mer effektiv med automatisk avrop på kritiske varer når de når et minimumsnivå, samt sikrer at riktige varer er på rett plass til rett tid gjennom kobling til prosjektets BIM-system og fremdriftsplan.

Bestill SATBOX

Tverrfaglig utnytting av ressurser

SATBOX tilbyr de forskjellige faggruppene en felles butikk-løsning med 100 % sikkerhet for at eget utstyr ikke røres av uvedkommende, samtidig som man kan benytte en felles verktøypool for bedre utnyttelse av ressursene.

Ta kontakt for prisoverslag post@satbox.no

SATBOX vil bidra til:

 • En ryddigere arbeidsplass
 • Økt effektivitet
 • Bedre flyt i den daglige driften
 • Fleksible løsninger til byggeplasser med nedsatt tilgjengelighet
 • Store besparelser
 • Redusert svinn
 • Tidsbesparende og sikker
SATBOX for et bedre miljø

Oversikt og kontroll forebygger/forhindrer spontankjøp
Samkjøring av leveranser på tvers av leverandører og entrepenører 

SATBOX vil være en katalysator når det gjelder å imøtekomme nye miljøkrav i byggebransjen.  BREEAM NOR og andre sertifiseringsinstanser stiller stadig strengere krav til miljødokumentasjon på materialer som blir brukt, og på selve bygge-prosessen – fra prosjektering til ferdig bygg. Vi ønsker å gjøre miljø-dokumentasjonen på varer og utstyr som er innom vårt system tilgjengelig for de som har behov for det. I tillegg har vi kontroll på egne miljøparametere som vil gi et positivt bidrag i poengsanking fram mot sertifisering.

Resultatet er reduserte transportkostnader og timeforbruk, samtidig som en bærekraftig og miljøvennlig byggeprosess blir ivaretatt.

Fremdrift

2021

 • Selskapet konsolideres
 • Forventning om at de første pilotkontraktene inngås i løpet av 2021

2020

 • Covid19 pandemien setter prosjektet på vent

2019

 • Prosjektet får godkjent søknaden om Skattefunn og økonomien i selskapet styrkes
 • Jobben med utvikling av software for pilotering pågår for fullt
 • Første produksjon av komplette skap leveres

2018

 • Selskapet sikres finansiering gjennom innvilget oppstartslån fra Innovasjon Norge AS
 • Første demomodell utvikles og leveres
 • www.satbox.no lanseres

2017

 • Prosjektet mottar markedsavklaringsmidler fra Innovasjon Norge AS
 • Selskapet etableres
 • Arbeidet med utvikling av den første prototypen starter

2016

 • Ideen om selvbetjente utstyrscontainere unnfanges av Thomas A. Lund
Kontakt

Thomas A. Lund

Utviklingsansvarlig

Siviløkonom/eier

+47 947 92 550

thomas@satbox.no

Thomas er en av tre eiere av SATBOX AS og styremedlem. Han er den kreative i gruppen, og en av de som får verden til å gå fremover – slik vi ønsker det i SATBOX.

Jan Rørvik Johnsen

Styreformann

Sivilingeniør/eier

+47 901 53 872

jrj@satbox.no

Jan er en av tre eiere av SATBOX AS og er selskapets styreformann. Han har fokus på organisasjon- og forretningsutvikling.

Thomas G. Haugland

Styremedlem

Selvsetndig Næringsdrivende/eier

+ 47 466 10 718

thomas.haugland@satbox.no

Thomas er en av tre eiere og er styremedlem i Satbox. Thomas driver selvstendig i byggebransjen og har bred erfaring med hele spekteret fra “å holde i hammeren” til prosjektledelse.